Улсын хөгжил корпорацийн атганд

Яагаад баялаг ихтэй орон баялгаасаа ашиг шим хүртэх гэж тэмцэх болов