Вебсайтын тухай

Энэхүү вебсайтыг ‘Монголын доогуур нүх малтсан нь’ тайлантай зэрэгцүүлэн SOMO – the Centre for Research on Multinational Corporations – Монгол дахь түнш Оюу Толгойн Хяналт ТББ –тэй хамтран нийтэлж байгаа болно.

Тайлан нь SOMO ба Оюу Толгойн Хяналт ТББ-ын Оюу Толгой төслийг дагалдах эдийн засгийн шударга бус байдыг илчлэх ба сөрөх ажлын хүрээнд нийтлэгдэж байгаа болно.

Энэхүү тайлан нь 2018 нийтэлсэн Оюу Толгойн ашгаас төлөгдөх татвараас зайлсхийсэн болон Рио Тинто хэрхэн Монгол Улсыг шударга бус хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахад  хүргэсэн тухай Уурхайн татварууд  тайлангийн үргэлжлэл юм.

Талархал

  • Судалгаа – Роданте Ахлерс, Винсент Кьезебринк (SOMO), Дүгэрсүрэнгийн Сүхгэрэл (OT Хяналт ТББ)
  • Өгүүлэл – Викки Аннинг
  • Редактор & Нийтлэл – Женни Панненбекер, Рашид Белхир (SOMO)
  • Орчуулга – Дүгэрсүрэнгийн Сүхгэрэл (OT Хяналт ТББ)
  • Вебсайт – Родо Йелдрез Веласкес (TienVijf)
  • Зураг & График – Франс Шүпп ба Рене Влак (SOMO)
  • Нүүр зураг –  Abi Singh