Оюу Толгойн Таван Толгой байгуулах цахилгаан станцаас эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулав

ОУСК, ERBD-ийн санхүүжүүлсэн Оюу Толгой ХХК, Монголын засгийн газар хоорондоо дотооддоо цахилгаан эрчим хүч худалдаж авах гэрээ байгуулж, Монгол Улс болон Таван Толгойн нүүрсээр галлах эрчим хүчний төслийн хооронд эрчим хүч худалдан авах тухай санамж бичиг байгууллаа. Таван Толгойн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам нь зөвхөн Оюу Толгой уурхайг цахилгаан эрчим хүчээр хангадаг. [1]


[1] https://bankwatch.org/sites/default/files/briefing-TavanTolgoi-08Nov2016.pdf retrieved 7 September 2018