Банкны Зохицуулалт

Монгол Улс шинэ банкны зохицуулалт: үндэсний банкны үйлчилгээг ашиглах үүргийг шинээр бий болгож байна. Хууль нь гадаадын бүх үндэстэн дамнасан байгууллагуудаас үндэсний арилжааны банкуудыг гаднаас ба гадаад руу мөнгө шилжүүлэхэд ашиглахыг шаардлага болгожээ. Дөрөвдүгээр сард зарласан уг хууль нь улсын валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх, мөн Монголын банкны салбарыг бэхжүүлэх зорилготой байв.