Дэлхийн зэсийн үнэ дээд цэгт хүрэв

МУ-д уурхайн огцом өсөлт явагдав. Дэлхийн зэсийн үнэ дээд цэгт хүрэв[1] Зэсийн үнэ $ 4.50/lb-т 2011 оны 4-р сард хүрэв. 2009 оны 1-р сад энэ үнэ $ 1.5/lb байв. Таблицийг линзээс харах: http://www.infomine.com/investment/metal-prices/copper/10-year/

[1] https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/hg%3Acmx retrieved 7 September 2018