ОУВС 6 дахь зээлийн багцаа батлав

Монгол улс банкны зохицуулалтаа цуцалсны дараагаар ОУВС-ийн Гүйцэтгэх захирлуудын зөвлөл 5-р сарын 24-нд 6 дахь зээлийн багцыг батлав.[1]

[1] https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/05/24/17193-imf-executive-board-approves-financial-arrangement-for-mongolia/ retrieved 7 September 2018