Оюу Толгой Хөрөнгө оруулалтын гэрээний эхний хувилбар

ОТХОГ хэлэлцээний дүнд ЗГ-аас 6-р сард ОТХОГ-ний төслийг батлав.  Ерөнхийлөгч Энхбаяр 51% -ийн эзэмшил шаардсанаар түүнийг зогсоосон. 2008 оны сонгуулийн хөтөлбөрт МАХН ба АН хоёул энэ шаардлагыг тусгасан болов ч Айвенхоу ба Рио Тинто эрс эсэргүүцэв.