Айвенхоу ба Антрегийн хамтарсан компани өргөтгөдөв

Айвенхоугийн Айвенхоу-Антрегийн хамтарсан лиценз бүхий газар хийсэн гүний хайгуулын өрөмдлөгөөр өндөр агууламж бүхий алт ба зэсийн нөөцийг тогтоож Хэруга ордын Оюу Толгой ба Хэруга хоёрын дунд орших Хойт Хэруга ордыг нээв.[1]


[1] http://www.turquoisehill.com/s/Oyu_Tolgoi.asp retrieved 7 September 2018