Айвенхоу Майнз оролцож эхлэв

Айвенхоу Майнз уурхайн компани BHP-тэй option agreement 2000 оны 5-р сард байгуулж Оюу Толгойн хайгуулийн лицензийн 98% авав[1].


[1] http://ot.mn/history-en/ retrieved 7 September 2018