Айвенхоу Майнз ордын хэмжээг тогтоов

Айвенхоу Майнз ‘OTD-150’-д  өрөмдлөг хийж өндөр агууламж бүхий алт ба зэсийн нөөцийг баталгаажуулж ордын хэмжээг тодорхойлсон анхны үзүүлэлтийг гаргав.