Айвенхоу Майнз Антре Гоулдтэй нэгдэв

Энэ Айвенхоуд Оюу Толгойн орчимд нэмэлт 40,000 гектар газрын эрх олгов[1].


[1] http://www.turquoisehill.com/s/Oyu_Tolgoi.asp retrieved 7 September 2018