Эрдэс баялгийн салбарын бодлого батлагдав

“Бодлого” гэгддэг ашигт малтмалын салбарын энэхүү шинэ бодлого нь одоо мөрдөж буй уул уурхайн тухай хууль болон байгалийн нөөцтэй холбоотой бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үндэс болж байгаа юм. Энэхүү бодлогын зорилго нь хувийн хэвшлийн хөгжлийг бэхжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын тогтвортой орчныг бүрдүүлэхэд оршино. Стратегийн ордуудын заалтыг хэвээр хадгална.[1]


[1] http://portal.sesmim.mn/en/dataset/b5c95ebd-14f1-4014-85ec-8406cd8442a4/resource/e9b0d0bb-9e4c-403a-bff9-4afcb2fbe5be/download/state-mineral-policy-2014-2025.pdf; https://www.erina.or.jp/wp-content/uploads/2016/11/naer42-5_tssc.pdf, , http://www.nyulawglobal.org/globalex/Mongolia_Research.html, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=08859970-ac29-40f7-a0b5-ad7814737d15, retrieved 7 September 2018