Монгол Улс банкны шинэ зохицуулалтаа цуцлав

Рио Тинто ОУВС-ийн арга хэмжээ дагуу МУ банкны зохицуулалтаа цуцлав.


[1] http://globalriskinsights.com/2017/05/unpacking-mongolia-2017-election/ retrieved 7 September 2018