МУ-ын УИХ Оюу Толгой сайжруулах шийдвэрийг батлав

Парламент МУ-ын 34 % эзэмшлийг тусгай нөөц ашигласны төлбөрөөр сольж, уурхайгаас ногдол ашиг авах 2041-д товлосон хугацааг нааш татах санал оруулав. Оюу Толгойн хэлэлцээрийг эргэн харах Ажлын хэсгийн зөвлөмжийн хариуд Тогтоол гаргаж түүнийг улам бэхжүүлж байна. ДМН ТББ-аас 2015 онд Дубайн 2015 оны гэрээг зохих журмын дагуу хийгээгүй гэж шүүх шийдвэрлэсэн үүнд нэмэр болж байна. [1]


[1] https://www.economist.com/business/2019/11/26/mongolia-seeks-better-terms-for-its-vast-mining-project, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1158041/000119312519295247/d834299dex991.htm, https://markets.ft.com/data/announce/detail?dockey=1323-14313808-6CE2TC2K86GTBT2EG8N03JUO50, https://www.ft.com/content/4d5292a8-0ab6-11ea-b2d6-9bf4d1957a67