ОТХОГ-ний хэлэлцээ үргэлжлэв

Дэлхийн эдийн засгийн хямрал Монголын эдийн засагт  нөлөөлөж, эдийн засгийг доройтуулаад зогсохгүй ОТХОГ-ий хэлэлцээнд хүч мөхөсдүүлж тавьсан шаардлагуудаасаа буцахад хүргэв.