Шинэ Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль баталагдав

‘Стратегийн ач холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн’ Стратегийн ач холбогдол бүхий аж ахуйн нэгжийн тухай хууль ‘(SEFIL) -ийг батлав. Энэхүү хууль нь уул уурхай гэх мэт салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалт, өмчлөлийг 49% хүртэл хязгаарлаж, улмаар уул уурхайн салбар дахь баялгийн үндсэрхэг үзэл гэж үздэг[1].


[1] http://www.reuters.com/article/mongolia-investment/corrected-mongolia-exempts-private-firms-from-foreign-investor-law-idUSL3N0D6SUQ20130419 retrieved 7 September 2018