‘Дубайн гэрээ’ буюу Оюу Толгой 2-р шатны санхүүжилт зурагдав

Дубайд 4.4 тэрбум долларын өртөг бүхий ОТ далд уурхайн өргөтгөлийн (OTUMDFP) санхүүжилтийн гэрээ байгуулагдав. Энэ нь томоохон олон улсын санхүүжилт татсанаар зогсохгүй (ОУСК, ЕСБХБ-ийг оролцуулаад) 2009 оны хөрөнгө оруулалтын нөхцлийг дахин баталгаажуулсан болно.[1]


[1] http://www.riotinto.com/documents/160506_Rio_Tinto_approves_development_of_Oyu_Tolgoi_underground_mine.pdfhttp://www.sbs.com.au/news/article/2015/12/15/rio-secures-us44b-expand-oyu-tolgoi retrieved 7 September 2018