Оюу Толгой хувь нийлүүлэгчдийн гэрээнд гарын үсэг зурав

Нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, дахин тодотгосон хувь нийлүүлэгчдийн гэрээнд (ARSHA) Эрдэнэс, Айвенхоу Оюу Толгой, Нидерланд Б.В. Оюу Толгой, Оюу Толгой ХХК (өмнө нь Айвенхоу Майнз Монголиа Инк.) гарын үсэг зурсан.