УИХ-ын Ажлын хэсэг Оюу Толгойн гэрээг эргэн хараахыг эрэлхийлж эхлэв

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгжилтийг шалгахаар томилогдсон УИХ-ын ажлын хэсэг 3-р сард Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд тайлангаа хүргүүлсэн. Энэ нь 2009, 2015 оны гэрээний дахин хэлэлцэж өөрчлөхийг зөвлөж байна. Ялангуяа 2015 оны Дубайн гэрээг парламент батлаагүй тул хүчин төгөлдөр эсэх нь эргэлзээтэй байна.