Оюу Толгойн 2-р шатны барилгын ажил эхлэх төлөвлөлт хийгдсэн

Далд уурхайн шатанд Хойт Хюго-гийн лифт 1 далд уурхай ба Өмнөт OT ил уурхай багтана.[1]

[1] https://bankwatch.org/sites/default/files/OyuTolgoi-Phase2.pdf retrieved 7 September 2018