Рио Тинто дахиад хойшлолт зарлав

Рио Тинто үйлдвэрлэлийг төлөвлөж байснаас дор хаяж нэг жилийн дараа (2022 оны 5-р сараас 2023 оны 6-р сарын хооронд) эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд холбогдох зардал бараг 2 тэрбум доллараар нэмэгдэж магадгүй гэж мэдэгдэв.[1]


[1] https://www.ft.com/content/a69d8a48-a751-11e9-984c-fac8325aaa04, retrieved August 8, 2019