Рио Тинто банкны шинэ зохицуулалт ба татварт хариу арга хэмжээ авав

Рио Тинто ОУВС-д гомдол гаргаж улмаар ОУВС-ийн Өргөтгөсөн санхүүжилтийн зээлийн мөнгийг хойшлуулав.[1]


[1] http://globalriskinsights.com/2017/05/unpacking-mongolia-2017-election/ retrieved 7 September 2018