Рио Тинто $ 5.3 тэрмум долларын Оюу Толгой өргөтгөлийг зогсоов

Болзошгүй татварын өсөлт, зардал хэтрэлтийн маргаан болон ОТХОГ-г дахин хэлэлцэх улс төрийн хүсэл эрмэлзэл нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан Рио Тинто Оюу Толгойн үйл ажиллагааг зогсоож, 1700 ажлын байрыг цомхотгов. [1]


[1] https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-01-30/rio-said-to-consider-halt-at-biggest-mongolia-copper-mine retrieved 7 September 2018