Рио Тинто Жилийн тайлангийн хурлын үеэр хувьцаа эзэмшигчдийн галын бай болов

Рио Тинтогийн дарга Саймон Томпсон 2018 оны 11-р сарын 26-ны өдөр: “Бид Монгол, Өмнөд Африкт нүүрсний эрчим хүчнээс хамааралтай холбоотой зарим бэрхшээлтэй тулгарч байна. Гэсэн хэдий ч, энэ хоёр тохиолдолд манай үйл ажиллагаа нь эдийн засаг, нийгмийн хувьд асар их ашиг авчрах бөгөөд харьцангуй ядуу буурай хоёр орны ядуурлыг бууруулахад гол үүрэг гүйцэтгэдэг. […]

Жишээлбэл, Монгол шиг улс оронд хөрөнгө оруулахдаа бид тэнд зуун жил ажиллахаар төлөвлөж байгаа тул манай франчайз компани нь ажилчид, орон нутгийн ханган нийлүүлэгчид, нутгийн иргэд, засгийн газартай удаан хугацааны түншлэлийн харилцаа тогтоохоос хамаарна гэдгийг бид мэдэж байна. ” [1]


[1] https://www.riotinto.com/documents/181126_ESG_seminar_chairman.pdf, retrieved 02/01/2019.