Рио Тинто компани залгисанд холбогдох арбитрын шүүхийн хэрэгт ялав

Айвенхоу Майнзын арбитрын шүүхээр Рио Тинтогийн залгих үйлдлээс хамгаалах оролдлого унав.