Jasmine-Halki-via-Flickr-CC2.0-Genghis-Khan-statue-with-skyscrapers

Дэлхийн банкны хоёрдугаар төсөл

$ 20 сая долларын эдийн засгийн шилжилтийн төсөл’[1] МУ-ыг төрийн  эдийн засгаас зах зээл руу хөтлөх төсөл.

[1] Hatcher 2014: 105