TRQ-ын ТУЗ-ыг дахин сонгохыг хувьцаа эзэсшигчид эсэргүүцэв

Хувьцаа эзэмшигчид Рио Тинто-г дэмжсэн ТУЗ-ийн гишүүдийн дахин сонгогдохыг эсэргүүцэж, Рио Тинтогийн хойшлуулалтаас болж хувьцааны үнэ 44% -иар буурсан гэж буруутгав.[1]

[1] https://www.ft.com/content/765f3026-768b-11e9-bbad-7c18c0ea0201