Гэнэтийн ашгийн орлогын татварын тухай хууль батлагдав

МУЗГ нь зэс $2600/тон ба алт $500/ounce[1]-д хүрэх дэлхийд хамгийн өндөр 68%-ийн “Гэнэтийн ашгийн” татварын хууль баталсан. Зорилго нь өртөг нэмэх боловсруулалтыг МУ-д хөгжүүлэхэд оршижээ.


[1] https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2006/myb3-2006-mg.pdf retrieved 7 September 2018