Дэлхийн банк уул уурхайг дэмжих төсөл олгов

Дэлхийн банк $ 25 сая ам. долларын зээлийн санхүүжилттэй Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих (MINIS) төслийг батлав.[1]

[1] Hatcher 2014:105