1990 оны ардчилсан хувьсгал

БНМАУ-ын дэглэмийг буулгаж шинэ үндсэн хууль бичихийг шаардсан жагсаал цуглаанаар эхэлсэн хувьсга.