Гурван сайд авилгад шалгагадаж эхлэв

Монгол Улсын сангийн сайд асан Сангажавын Баярцогт 4-р сарын эхээр Авлигатай тэмцэх газарт баривчлагдлаа. Энэ нь Швейцарийн холбооны шүүх Баярцогтын Швейцарийн банканд дахь 10 сая долларын дансыг хураах хууль ёсны шийдвэр гаргасны дараа тохиолдов; түүний 2009 онд Оюу Толгойн ХОГ-нд гарын үсэг зурсантай холбоотой байж болзошгүй мөнгө гэж үздэг аж.

Түүнчлэн тус улсын ерөнхий сайд асан хоёр хүнийг тус агентлаг саатуулаад байгаа юм. Тэднийг Оюу Толгой уурхай, 2009 онд Оюу Толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, 2015 онд Оюу Толгой хоёрдугаар шатны далд уурхайн хөгжлийн санхүүжилтийн төлөвлөгөөтэй холбоотойгоор албан тушаалаа урвуулан ашигласан гэж буруутгаж байгаа юм.