Сонгууль ба эсэргүүцлийн жагсаалууд

2008 оны сонгууль нь эсэргүүцлийн жагсаал дагуулж 4 хоногийн Онц байдал зарлаж, 5 хүний амь эрсдсэн, 300 хүнийг хорих байдалтай өндөрлөв.