УИХ-ын сонгууль

Маргашгүй 46% -ийн саналаар МАН УИХ-ын сонгуульд ялав.