УИХ-ын сонгууль

Саналын 35%-ийн авч УИХ-ын сонгуульд Ардчилсан нам ялав.