Таван Толгойн Цахилгаан худалдан авах гэрээ зурагдсан

Таван Толгойн цахилгаан станцыг хөгжүүлэх зорилгоор Засгийн газар, Оюу Толгой ХХК-ийн хооронд цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрийн гэрээ байгуулав. Дэлхийн хамгийн том нүүрсний орд болох Таван Толгойн нь анхнаасаа Айвенхоу, Рио Тинто нартай ОТХОГЦ-ийн нэг хэсэг байжээ.

Оюу Толгой нь эрчим хүчний эрэлт, Таван толгойн дөт байршил, ба ОТХОГ дахь эрчим хүчийг дотоодоос авах Монголын шаардлага зэргээр угаас холбоотой. Урьдчилсан гэрээнд 2014 онд гарын үсэг зурсан боловч цуцлагдсан.

[1] http://ot.mn/the-ttpp-power-source-framework-agreement-signed/, https://globenewswire.com/news-release/2018/12/31/1679071/0/en/Oyu-Tolgoi-and-the-Government-of-Mongolia-sign-Power-Source-Framework-Agreement-for-Tavan-Tolgoi-based-power-project.html, https://uk.reuters.com/article/uk-riotinto-mongolia/rio-tinto-mongolia-sign-power-deal-for-oyu-tolgoi-copper-mine-idUKKCN1OU0QL, accessed 02/01/2019