Ерөнхийлөгч Оюу Толгой Хөрөнгө оруулалтын гэрээ ил шүүмжлэв

Ерөнхийлөгч Элбэгдорж Оюу Толгой Хөрөнгө оруулалтын гэрээ (ОТХОГ) хэлсэн үгэндээ шүүмжилж түүнийг экспортын орлого МУ-д үлдэх, өндөр мэргэжилтэй ажилд монголчуудыг ажиллуулах зэргээр өөрчлөх шаардлагатай дурдав. Рио Тинтогийн дансуудыг түр хугацаагаар царцаав.[1]

[1] https://www.washingtonpost.com/business/mongolia-amid-influx-of-foreign-money-clashes-with-a-major-partner-mining-giant-rio-tinto/2013/05/03/e66aa832-b0e9-11e2-bbf2-a6f9e9d79e19_story.html?noredirect=on&utm_term=.dc3cde5ad1f3, retrieved 7 September 2018