Дэлхийн банкны Уул уурхайн төсөл батлагдав

ДБ ба МУЗГ-ын хамтарсан Эдийн засгийн бодлого (ДБ-ны ахлах эдийн засагч оролцсон)-ын бага хурлын дараа Дэлхийн банкны 4 дэх төсөл албан ёсоор батлагдав. Төсөл нь уул уурхайн салбарт техникийн туслалцаа үзүүлэх зорилготой $ 9.3 сая ам.долларын өртөг бүхий төсөл болно.