IMF / World Bank

Jasmine-Halki-via-Flickr-CC2.0-Genghis-Khan-statue-with-skyscrapers

Дэлхийн банкны хоёрдугаар төсөл

$ 20 сая долларын эдийн засгийн шилжилтийн төсөл’[1] МУ-ыг төрийн  эдийн засгаас зах зээл руу хөтлөх төсөл.

дэлгэрэнгүй…

Монгол Улс ОУВС\ДБны гишүүн болсон

МУ нь Олон улсын валютын сан (ОУВС), Дэлхийн банк (ДБ), Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны гишүүн болсон. ОУВС-нд SDR $25сая[1]-ын зээлжих эрхтэй элсэн $22,5 сая[2] зээл авсан.

дэлгэрэнгүй…