IMF / World Bank

ОУВС 6 дахь зээлийн багцаа батлав

Монгол улс банкны зохицуулалтаа цуцалсны дараагаар ОУВС-ийн Гүйцэтгэх захирлуудын зөвлөл 5-р сарын 24-нд 6 дахь зээлийн багцыг батлав.[1]

дэлгэрэнгүй…

ОУВС ба МУ 6 дах удаагийн зээлийн багцыг тохиров

ОУВС нь $5.5 тэрбум долларын зээлийг хөшүүрэгдэх багцын нэг хэсэг болох $434 сая долларын гурван жилийн хугацаатай Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хэрэгсэл (EFF) ийг Монголтой тохиролцов.[1] Энэхүү зээл нь Монгол Улсын гадаад өрийг эрс нэмэгдүүлж байгаа юм,[2] одоо 26 тэрбум доллараар хэмжигдэж улмаар $11.2 тэрбум долларын ДНБ-ий хэмжээнээс нь хоёр илүү дахин их болжээ.[3] Зээл авах нөхцөлд цалин царцаах, хувь хүний орлогын албан татварыг нэмэгдүүлэх зэрэг бүсээ чангалах арга хэмжээг багтаасан төсвийн шинэчлэлийг Засгийн газраас хэрэгжүүлэхийг шаардсан байна. Засгийн газрын өр 2007 оны ДНБ-ий 30% -иас 2017 онд 90% -д хүрч хөөрөгдсөн байна.[4]

дэлгэрэнгүй…

Дэлхийн банкны засаглалын төсөл

Дэлхийн банк ‘Засаглалыг бэхжүүлэх зээл’төсөлд $ 1,2 сая ам.доллар олгов [1]
дэлгэрэнгүй…

Дэлхийн банк уул уурхайг дэмжих төсөл олгов

Дэлхийн банк $ 25 сая ам. долларын зээлийн санхүүжилттэй Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих (MINIS) төслийг батлав.[1]

дэлгэрэнгүй…

Дэлхийн банкны Бодлогын хөгжлийн зээл

МУ Дэлхийн банкнаас 2 дахь удаагийн Бодлогын хөгжлийн $ 29,7 сая ам. долларын зээл авав.

Дэлхийн банкны Бодлогын Хөгжлийн Зээл

МУ-д Бодлогын Хөгжлийн Зээл төсөлд $40 сая ам. долларыг эдийн засгийн уналт ба түүхий эдийн үнийн уналтад хариу болгон олгожээ[1]

дэлгэрэнгүй…

Дэлхийн банкны Уул уурхайн төсөл батлагдав

ДБ ба МУЗГ-ын хамтарсан Эдийн засгийн бодлого (ДБ-ны ахлах эдийн засагч оролцсон)-ын бага хурлын дараа Дэлхийн банкны 4 дэх төсөл албан ёсоор батлагдав. Төсөл нь уул уурхайн салбарт техникийн туслалцаа үзүүлэх зорилготой $ 9.3 сая ам.долларын өртөг бүхий төсөл болно.

МУ Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсэж ОУВС-ийн зээлийн багц тохиров

ОУВС-ийн 3-р зээлийг Монгол улс Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ)-д элссэний дараа тохиров.[1]
дэлгэрэнгүй…

Дэлхийн банкны гуравдугаар төсөл

МУ-д $35сая долларын зээлийг нүүрсний төсөлд олгосон.