Oyu Tolgoi

МУ-ын УИХ Оюу Толгой сайжруулах шийдвэрийг батлав

Парламент МУ-ын 34 % эзэмшлийг тусгай нөөц ашигласны төлбөрөөр сольж, уурхайгаас ногдол ашиг авах 2041-д товлосон хугацааг нааш татах санал оруулав. Оюу Толгойн хэлэлцээрийг эргэн харах Ажлын хэсгийн зөвлөмжийн хариуд Тогтоол гаргаж түүнийг улам бэхжүүлж байна. ДМН ТББ-аас 2015 онд Дубайн 2015 оны гэрээг зохих журмын дагуу хийгээгүй гэж шүүх шийдвэрлэсэн үүнд нэмэр болж байна. [1]

дэлгэрэнгүй…

Рио Тинто дахиад хойшлолт зарлав

Рио Тинто үйлдвэрлэлийг төлөвлөж байснаас дор хаяж нэг жилийн дараа (2022 оны 5-р сараас 2023 оны 6-р сарын хооронд) эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд холбогдох зардал бараг 2 тэрбум доллараар нэмэгдэж магадгүй гэж мэдэгдэв.[1]

дэлгэрэнгүй…

TRQ-ын ТУЗ-ыг дахин сонгохыг хувьцаа эзэсшигчид эсэргүүцэв

Хувьцаа эзэмшигчид Рио Тинто-г дэмжсэн ТУЗ-ийн гишүүдийн дахин сонгогдохыг эсэргүүцэж, Рио Тинтогийн хойшлуулалтаас болж хувьцааны үнэ 44% -иар буурсан гэж буруутгав.[1]
дэлгэрэнгүй…

УИХ-ын Ажлын хэсэг Оюу Толгойн гэрээг эргэн хараахыг эрэлхийлж эхлэв

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгжилтийг шалгахаар томилогдсон УИХ-ын ажлын хэсэг 3-р сард Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд тайлангаа хүргүүлсэн. Энэ нь 2009, 2015 оны гэрээний дахин хэлэлцэж өөрчлөхийг зөвлөж байна. Ялангуяа 2015 оны Дубайн гэрээг парламент батлаагүй тул хүчин төгөлдөр эсэх нь эргэлзээтэй байна.

Рио Тинто Жилийн тайлангийн хурлын үеэр хувьцаа эзэмшигчдийн галын бай болов

Рио Тинтогийн дарга Саймон Томпсон 2018 оны 11-р сарын 26-ны өдөр: “Бид Монгол, Өмнөд Африкт нүүрсний эрчим хүчнээс хамааралтай холбоотой зарим бэрхшээлтэй тулгарч байна. Гэсэн хэдий ч, энэ хоёр тохиолдолд манай үйл ажиллагаа нь эдийн засаг, нийгмийн хувьд асар их ашиг авчрах бөгөөд харьцангуй ядуу буурай хоёр орны ядуурлыг бууруулахад гол үүрэг гүйцэтгэдэг. […]

Жишээлбэл, Монгол шиг улс оронд хөрөнгө оруулахдаа бид тэнд зуун жил ажиллахаар төлөвлөж байгаа тул манай франчайз компани нь ажилчид, орон нутгийн ханган нийлүүлэгчид, нутгийн иргэд, засгийн газартай удаан хугацааны түншлэлийн харилцаа тогтоохоос хамаарна гэдгийг бид мэдэж байна. ” [1]

дэлгэрэнгүй…

Том хувь нийлүүлэгч засаглалын бүтцэд асуулга тавив

Ихэнх хувьцаа эзэмшигч Sailingstone Capital нь илүү ил тод компанийн засаглалыг шаардаж, TRQ менежментийн хувьцаа эзэмшигч, оператор Рио Тинтоос хараат бус байдлыг эргэлзээтэй байгааг цохов. Үйл ажиллагааны зардал өндөр хэвээр байгаагаас хувьцаа эзэмшигчдийн ноогдол ашиг бага байгаатай холбоотой.

Уул уурхайн татварууд SOMO-ийн тайлан нийтлэгдэв

“Уул уурхайн татварууд” нийтлэл нь уул уурхайн аварга Рио Тинто болон Канадын охин компани болох “Turquoise Hill Resources”нар Люксембург, Нидерланд гэсэн хоёр татварын диваажинд шуудангийн хайрцгийн компаниудыг ашиглан Канадын 470 сая долларын татвараас зайлсхийх талаар тайлбарласан болно.

Оюу Толгой зэс, алтны уурхайн Хөрөнгө оруулалтын гэрээний нөхцөл нь Монгол Улсад 230 сая долларын татварын орлого алдахад хүргэсэн болохыг хэвлэлд бичсэн байна. Рио Тинтогийн татварын схемүүд нь Канад болон Монгол Улс нийт 700 орчим сая долларын татварын орлогын алдагдалд хүргэж байна.

TRQ –д $ 155 сая ам. долларын татварын нэхэмжлэл гардуулагдав

Turquoise Hill Resources (TRQ) нь 2013 оны татварын хяналт шалгалтын үр дүнд Монголын татварын газраас 155 сая долларын татварын нэхэмжлэх хүлээн авсан until 2015.

Рио Тинто / TRQ шинэ уурхайн талбар руу гарав

TRQ ба Рио Тинто Оюу Толгойд хамаарахгүй талбайд хайгуулын лиценз худалдаж авав.

Антре / Оюу Толгой Хамтарсан компанийн барилгын ажил эхлэв

Хамтарсан төсөлд Хойт Хюгогийн өргөтгөл ба Херуга орд ордог. Рио Тинто барилгын ажлын менежер. [1]

дэлгэрэнгүй…