Regulation

Монгол Улс банкны шинэ зохицуулалтаа цуцлав

Рио Тинто ОУВС-ийн арга хэмжээ дагуу МУ банкны зохицуулалтаа цуцлав.

дэлгэрэнгүй…

Банкны Зохицуулалт

Монгол Улс шинэ банкны зохицуулалт: үндэсний банкны үйлчилгээг ашиглах үүргийг шинээр бий болгож байна. Хууль нь гадаадын бүх үндэстэн дамнасан байгууллагуудаас үндэсний арилжааны банкуудыг гаднаас ба гадаад руу мөнгө шилжүүлэхэд ашиглахыг шаардлага болгожээ. Дөрөвдүгээр сард зарласан уг хууль нь улсын валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх, мөн Монголын банкны салбарыг бэхжүүлэх зорилготой байв.

Эрдэс баялгийн салбарын бодлого батлагдав

“Бодлого” гэгддэг ашигт малтмалын салбарын энэхүү шинэ бодлого нь одоо мөрдөж буй уул уурхайн тухай хууль болон байгалийн нөөцтэй холбоотой бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үндэс болж байгаа юм. Энэхүү бодлогын зорилго нь хувийн хэвшлийн хөгжлийг бэхжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын тогтвортой орчныг бүрдүүлэхэд оршино. Стратегийн ордуудын заалтыг хэвээр хадгална.[1]

дэлгэрэнгүй…

Оюу Толгойн Таван Толгой байгуулах цахилгаан станцаас эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулав

ОУСК, ERBD-ийн санхүүжүүлсэн Оюу Толгой ХХК, Монголын засгийн газар хоорондоо дотооддоо цахилгаан эрчим хүч худалдаж авах гэрээ байгуулж, Монгол Улс болон Таван Толгойн нүүрсээр галлах эрчим хүчний төслийн хооронд эрчим хүч худалдан авах тухай санамж бичиг байгууллаа. Таван Толгойн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам нь зөвхөн Оюу Толгой уурхайг цахилгаан эрчим хүчээр хангадаг. [1]

дэлгэрэнгүй…

Хөрөнгө оруулалтын хууль батлагдав

Энэхүү Хөрөнгө оруулалтын тухай шинэ хууль нь 2012 оны Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг (SEFIL) хүчингүй болгож, гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг дотоодын хөрөнгө оруулагчидтай ижил хамгаалалтаар хангаж, гадаадын хувийн хөрөнгө оруулалтын зохицуулалтын зөвшөөрлийн шаардлагыг хөнгөвчилсөн болно. 1-р зүйл: “Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, Монгол Улсад гадаадын хөрөнгө оруулагчдын эрх, өмч хөрөнгийг хамгаалах, аж ахуйн нэгжийн гадаадын хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг зохицуулах.” (Жаргалсайхан 2016: 7; Ландер 2013) [1]

дэлгэрэнгүй…

МУ 2009 оны Оюу Толгой Хөрөнгө оруулалтын гэрээг өөрчлөх оролдлого хийв

Монгол Улс Оюу Толгой дахь өөрийн эзэмшлийг 34%-иас ядаж 40% болгож өөрчлөх, 5%-ийн роялтийг зэсийн үнээс шалтгаалах хувьсах 20% болгож орлогын албан татварын хөнгөлөлтийг үгүй хийх оролдлого хийжээ [1]

дэлгэрэнгүй…

Шинэ Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль баталагдав

‘Стратегийн ач холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн’ Стратегийн ач холбогдол бүхий аж ахуйн нэгжийн тухай хууль ‘(SEFIL) -ийг батлав. Энэхүү хууль нь уул уурхай гэх мэт салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалт, өмчлөлийг 49% хүртэл хязгаарлаж, улмаар уул уурхайн салбар дахь баялгийн үндсэрхэг үзэл гэж үздэг[1].

дэлгэрэнгүй…

МУ Нидэрлантай байгуулсан татварын гэрээг цуцлав

Туркойз Хилл Нидерланд нь Амстердамд байршилтай олонд танигдаагүй, 3-хан ажилтантай, албан оффисгүй, өөрийн шуудангийн хайрцаггүй компани болно. Монгол улсын хувьд энэ компани нь хэзээ ч төлөгдөхгүй олон тэрбум долларын татварыг төлөөлнө. [1] Бүрэн шинжилгээг SOMO[2].

дэлгэрэнгүй…

Алт ба зэсэнд Гэнэтийн ашгийн татвар хууль үйлчлэхгүй өөрчлөлт

Айвенхоу ба Рио Тинто ОТХОГ-г хэлэлцэх явцад УИХ-аас Гэнэтийн ашгийн татвар of 68% хуулийг хүчингүй болгоход амжилттай нөлөөлснөөр ОТ төслийн хэлцэл үргэлжлэх болов. Үүний зэрэгцээ ААН-н ашгийн татварыг хөнгөлж алдагдлыг 8 жилээр урагш шилжүүлэх зохицуулалт оруулжээ (2 жил байсныг).[1]

дэлгэрэнгүй…

Үндэсний хөгжлийн стратеги

Мянганы хөгжлийн зорилтуудад үндэслэсэн үндэсний хөгжлийн стратеги[1]. 2021 он гэхэд үйлдвэржсэн, оюуны хөгжилд суурилсан эдийн засаг ба өндөр хүний хөгжлийн стандарт бүхий дундаж орлого бүхий орон болох зорилготой.

дэлгэрэнгүй…